FAGAL - Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias

FAGAL - Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias

Martes 29 de julio de 2014

Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e

Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo
que se regula o procedemento para o recoñecemento
da situación de dependencia e
do dereito ás prestacións do sistema para a
autonomía e atención á dependencia, o
procedemento para a elaboración do Programa
Individual de Atención e a organización
e funcionamento dos órganos técnicos
competentes.

AdjuntoTamaño
Decreto 15.2010.pdf344.86 KB