AFA Viveiro

Avenida Cervantes s/n Claustros de San Francisco,
27850 Viveiro (LUGO)
616606986 - 982194060
afaviveiro@afaviveiro.es
https://afaviveiro.es
Recursos
Servizos
  • Entrenamento en actividades da vida diaria
  • Información e apoio a familias
  • Actividades de ocio e tempo libre

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Viveiro

Equipo
  • Neuropsicólogo/a
  • Trabajador/a social