AGADEA

Calle Salgueiriños de Abaixo, 15
15706 Santiago de Compostela (A CORUÑA)
981 59 57 38
agadea@agadea.org
http://www.agadea.org/
Asociación Galega de Axuda ós Enfermos con Demencias tipo Alzheimer de Santiago
Recursos
 • Centro de Día
 • Centro Ocupacional
Servizos
 • Actividades de lecer e tempo libre
 • Entrenamento en actividades da vida diaria
 • Información e apoio a familias
 • Programa de voluntariado
 • Rehabilitación cognitiva / conductual
 • Transporte adaptado

Equipo
 • Cuidador/a
 • Director/a
 • Educador/a Social
 • Fisioterapeuta
 • Logopeda
 • Monitor/a de lecer e tiempo libre
 • Terapeuta ocupacional
 • Trabajador/a social