AFAMO

Calle María Martín, 3
36950 Moaña (PONTEVEDRA)
986 31 37 61
afamo_morrazo@hotmail.com
https://afamomorrazo.es/
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Morrazo
Recursos
Servizos
 • Entrenamento en actividades da vida diaria
 • Comedor
 • Información e apoio a familias
 • Programa de voluntariado
 • Servizo de axuda a domicilio
 • Actividades de ocio e tempo libre
 • Fisioterapia a domicilio

Equipo
 • Cuidador/a
 • Director/a
 • Educador/a Social
 • Fisioterapeuta
 • Monitor/a de lecer e tiempo libre
 • Terapeuta ocupacional
 • Trabajador/a social