FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Contas anuais

As contas anuais se expresan nun documento que resume o balance de situación e a conta de perdas e ganancias da organización.
As contas da Federación Alzhéimer Galicia realízanse de forma anual e son aprobadas pola Asamblea Xeneral Ordinaria.