FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Documentos corporativos

A Federación Alzhéimer Galicia, seguindo as súas normas estatutarias e co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas con alzhéimer e outras demencias así como das persoas coidadoras,traballa desde fai máis de 20 anos en mellorar a calidade na súa xestión e intervención. Deste modo, é unha entidade declarada de utilidade pública e inscrita nos rexistros correspondientes a súa natureza e actividade:

  • Declaración de Utilidade Pública concedida pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia o 7 de maio de 2019.
  • Inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia con número 2/98.
  • Inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais co número E-1126.
  • Inscrita no Rexistro de Acción Voluntaria