AGADEA

Calle Salgueiriños de Abaixo, 15
15706 Santiago de Compostela (A CORUÑA)
981 59 57 38
ver en Google maps
Asociación Galega de Axuda ós Enfermos con Demencias tipo Alzheimer de Santiago
Recursos
 • Centro de Día
 • Centro Ocupacional
Servizos
 • Actividades de lecer e tempo libre
 • Entrenamento en actividades da vida diaria
 • Información e apoio a familias
 • Programa de voluntariado
 • Rehabilitación cognitiva / conductual
 • Transporte adaptado

Equipo
 • Cuidador/a
 • Director/a
 • Educador/a Social
 • Fisioterapeuta
 • Logopeda
 • Monitor/a de lecer e tiempo libre
 • Terapeuta ocupacional
 • Trabajador/a social