FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Elaboración e xestión dos programas con cargo ó IRPF

A través deste programa a Federación Alzhéimer Galicia asesora e apoia ás entidades membro na elaboración dos programas a cargo do IRPF. A subvención con cargo ao IRPF fai posible que os servizos e programas poidan manterse para dar a mellor atención ás persoas con demencia e as súas familias.

Desde - Hasta: - Actualmente

PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FINS DE CARACTER SOCIAL CON CARGO O IRPF

Estes programas son:
 • Programa de atención sociosanitaria en centros de día
 • Programa de apoio a familiares e persoas coidadoras de persoas con demencia
 • Programa de utilización de tecnoloxías, produtos de apoio ou servizos que faciliten a autonomía persoal (Axudas Técnicas)
 • Programa de promoción da autonomía persoal, envellecemento activo e prevención da dependencia
 • Programa de atención dirixido a persoas maiores con deterioración cognitiva ou dependentes
 • Programa de formación e promoción do voluntariado
 • Programa de promoción do emprego das TIC entre as persoas maiores
 • Programa de promoción de redes sociais e outras actuacións de apoio e acompañamento
A través destes programas as  asociacións membro poden manter e poñer en marcha novos servizos destinados tanto a persoas con alzhéimer como ás súas familias. Entre estes servizos atópanse:
 • Centros de día
 • Apoio e formación a familiares
 • Asesoramento e  prestamo de axudas técnicas
 • Talleres de envellecemento activo
 • Talleres de prevención da deterioración cognitiva
 • Formación e promoción do voluntariado
 • Talleres de novas tecnoloxías
 • Talleres de promoción das redes sociais.
A Federación Alzhéimer Galicia proporciona  aseramiento e apoio na elaboración destes programas para a súa futura posta en marcha

 

Financiamento: Consellería de Política Social

Periodo de execución: Ano 2019

Entidades que participan e levan cabo este programa:

PROXECTO DE INVESTIMENTO E ADECUACIÓN DE CENTROS E UNIDADES DE ATENCIÓN DESTINADOS A PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE

Co obxectivo de fortalecer ás asociacións membro e o seu ámbito de actuación e intervención, diversas entidades federadas están a levar a cabo proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades destinadas a persoas maiores específicas de alzhéimer e outras demencias nas que levan a cabo, entre outros servizos, a adquisición de vehículos adaptados que permitan o transporte dos usuarios aos centros vinculados, a adquisición de equipamento e acondicionamento dos centros dirixidos a mellorar o benestar das persoas usuarias para favorecer as actividades da vida diaria a través de material de psicomotricidade, de estimulación cognitiva.. Con este programa, as asociacións beneficiarias tamén adquiren material necesario para a xestión dos centros, o que permiten un maior control sobre todas as accións que se realizan de maneira diaria cos usuarios (valoracións, seguimentos, avaliacións...)

Financiamento: Consellería de Política Social

Periodo de execución: Ano 2019

Entidades que participan e levan a cabo este programa: