FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Estrutura organizativa

A Asamblea Xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de FAGAL. Está integrada e constituída por todas as asociacións pertencentes á federación e é a encargada de establecer as liñas de traballo e prioridades da federación, así como de elixir e controlar o labor da xunta directiva que debe levalas a cabo.

A Xunta Directiva

A Xunta Directiva é o órgano de goberno de FAGAL con plenitude de funcións representativas, directivas e executivas.

Está composta por unha presidencia, dúas vicepresidencias, unha secretaría, unha tesourería e tantos vogais como sexa preciso.

Na actualidade está composta por sete membros:


Isabel Gey

Mª Isabel Gey
Pérez

Presidencia

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2020

» Asociación de referencia: AGADEA Alzhéimer

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTA

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2005

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 1998

Francisco Pantín

Francisco Pantín
Castro

Vicepresidencia 1ª

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2020

» Asociación de referencia: AFAL Ferrolterra

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2019

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2008

José Amador Fernández Pérez

José Amador Fernández Pérez

Vicepresidencia 2ª

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2022

» Asociación de referencia: AFA Viveiro

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2017

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2002

César Bugallo Carrera

César Bugallo
Carrera

Secretaría

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2022

» Asociación de referencia: AFAFeS

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2019

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2016

Juan Carlos Rodríguez

Juan C. Rodríguez
Bernárdez

Tesorería

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2020

» Asociación de referencia: AFAGA Alzhéimer

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2005

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 1998

Enrique Rojo

Enrique Rojo
Rojo

Vocalía 1ª

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2020

» Asociación de referencia: AFA Chantada

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2016

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2016

Marcos Rodal

Marcos Rodal
Souto

Vocalía 2ª

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2020

» Asociación de referencia: AFASAL

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2020

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2010

 

A Oficina Técnica

A Oficina Técnica está composta por cantos profesionais sexa preciso e encárgase da elaboración, coordinación e xestión dos programas e proxectos que se desenvolven na federación así como dos labores de xestión económica e documental.

Na actualidade está composta por cinco persoas:


Javier Hermida

Javier Hermida
Porto

Traballador
Social

» Ano de entrada en FAGAL: 2008
» Funcións:

 ܀ Secretaría técnica
 ܀ Elaboración e coordinación de programas e proxectos
 ܀ Elaboración de documentos
 ܀ Relacións institucionais e representación
 ܀ Coordinación coas asociacións

Lucía Ruanova

Lucía Ruanova
Domínguez

Traballadora
Social

» Ano de entrada en FAGAL: 2015
» Funcións:

 ܀ Elaboración de proxectos
 ܀ Busca de Recursos
 ܀ Formación ás familias e a profesionais
 ܀ Integración laboral de persoas coidadoras
 ܀ Integración no medio rural

Olesya Kanevska

Olesya Kanevska
Suroven

Comunicadora
audiovisual

» Ano de entrada en FAGAL: 2022
» Funcións:

 ܀ Deseño de material gráfico e audiovisual
 ܀ Xestión de redes sociais

Carmen Souto

Carmen Souto
   Freire    

Informática
     

 

» Ano de entrada en FAGAL: 2019
» Funcións:

 ܀ Desenvolvemento de aplicacións
 ܀ Desenvolvemento web
 ܀ Sysadmin
 ܀ Soporte técnico