FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Funders

 

 FONTES PÚBLICAS

 

Consellería de Emprego e igualdade

 

Programa de Cooperación 

 • Contratación dunha persoa a12 meses ó 75%
 • Importe: 22.050,00€
 • Desenvolvemento do selo de Calidade en FAGAL
 • Temporalidade: 2024-2025

 

Consellería de Sanidade

Programa de información y apoyo a familiares y personas cuidadoras 

 • Convenio Anual coa Consellería de Política Social e Xuventude
 • Importe: 72.771,00€
 • Mantemento da entidade, Xornadas formativas, atención a familias
 • Temporalidade: 2024

  

Consellería de Política Social

Programa de atención dirigido a familiares de personas con alzhéimer residentes en Galicia. 

 • Convenio Anual coa Consellería de Política Social e Xuventude
 • Importe: 89.250,00 €
 • Mantemento da entidade, Xornadas formativas, atención a familias
 • Temporalidade: 2024

 

Programas de interés general para fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impostos sobre  la renta de las personas físicas – 1.300.162,64 €

Programa de IRPF 2023-2024

tipoloxía

Concedido

Apoio e formación

Intevención

82.390,90

Axudas técnicas

Intevención

83.354,54

Atención. Diurna para persoas cunha demencia neurodexenerativa

Intevención

53.321,20

Prevención do deterioro cognitivo

Intevención

54.284,85

Envellecemento Activo

Intevención

53.963,63

Respiro familiar

Intevención

54.284,85

Tics

Intevención

82.390,90

Voluntariado

Intevención

15.432,90

Atención a familia rurais

Intevención

27.418,08

A tención a familias con cargas familiares

Intevención

53.642,42

Invest. AFAMON: relización de centro terapéutico

Investimento

139.766,16

Invest. AFA Viveiro: relización de centro terapéutico

Investimento

138.040,65

Invest. AGADEA: adquisición local

Investimento

131.138,68

Investi. AFAFES: obras de mantemento

Investimento

36.450,00

Invest. AFAPO: adquisición vehículo

Investimento

35.456,68

Invest.AFAGA: centro terapéutico

Investimento

129.413,10

Equip. Compartido de centros de atención

Investimento

129.413,10

 • Temporalidade: 2024

 

 FONTES PRIVADAS

Fundación Barrié

Proxecto

Destinatarios

Orzamento

Grupos de axuda mutua no rural

Persoas con demencia e familias coidadoras

23.692,50

Programa de sensibilización interxeracional

Estudantado de bacharelato e ciclos de FP

3.420,00

Temporalidade: 2024

 

Festival de la Luz

 • Orzamento: 83.704,00 €
 • Coidados Compartidos: Programas Formativos para non profesionais coidadoras de persoas cunha demencia neurodexenerativa
 • 75 Cursos en zonas rurais de Galicia
 • 12-25 persoas por grupo
 • Temporalidade: 2023-2024

 

Mur Marxinal

 • Donativo : 1.380,00
 • O importe deste donativo adicarase ó programa de sensibilización social “Os Sentidos da Memoria”
 • Temporalidade:2024

 

Programa Céntimo Solidario – EROSKI

 • Iniciativa Solidaria de recadación voluntaria do redondeo no pago con tarxetas de crédito.
 • O importe recadado destinarase ós programas de intervención das asociación federadas no rural galego

Iniciativa

Importe recadado

Nº AFAS beneficiarias

Xaneiro 2023

4.673,94

6

Xullo 2023

8.580,50

15

 • Temporalidade:2023-2024

DEMGAL

 • Proxecto finaciado por Azlhéimer Europa
 • Importe concedido:17.415,00€
 • Obxectivo: xeración dun espazo web con recursos para familiares
 • Temporalidade: 2021-2024


 

 

PRIVATE SOURCES

 • Membership fee: all member entities of FederaciónAlzhéimer Galicia pay an annual fee under membership.

 • Fundraising campaign: FederaciónAlzhéimer Galicia occasionally develops fundraising campaigns and activities.

PUBLIC SOURCES

    Consellería de Sanidad (Ministry of Health):

     Caregivers and family members support and informationprogram 64.042,00€

  
 

     Consellería de Política Social (Ministry of Social Policy):

 • "Juntos en los cuidados” (Caring together) Program - 20.000,00 €

 • Family members of residents in Galicia with Alzheimer's attention program 89.250,00 € 

 • RedMay program - 49.886,86€

 • Public interest programs with social purposes with charges to tax allocation of 0,7% of PIT: - 922.687,70 €

 1. Support and training for caregivers for people with neurodegenerative dementia - 144.347,27€

 2. Daytime care for people with neurodegenerative dementia - 414.727,46€

 3. Technical care for families with a person with neurodegenerative dementia - 109.054.82€
 4. Digital literacy program - 196.38,00€

 5. “Reconectados” (Reconnected) Digital literacy program - 204,48€

 6. Active aging program for senior citizens  - 63.412,06€

 7. Cognitive impairment prevention program for senior citizens - 177.975,00€

 8. Senior citizens voluntary service - 12.770,03€

 9. Programa Inversión (Investment program): -- 76.486,78

  • ​​Equipment purchase - AGADEA  - 3.944,54€

  • Specially adapted vehicle purchase - AFABER  - 4.985,23€

  • Investment and adaptation - AFAOR - 52.352,97€
  • New technologies in the workplace - AFALU - 7.343,83€

  • Adapted transport service - AFAL Ferrolterra  - 7.860,21€

    Consellería de Cultura y Turismo (Ministry culture and tourism)

     O Teu Xacobeo program -- 14.000,00€

 

    Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado (General direction of youth,   participation and volunteering)

     Volunteer program -- 3.800,00€

 

   FUENTES PRIVADAS

    Fundación Barrié

 • "Red Paraguas Alzhéimer 4.0." program 43.247,00 € 

 • "Más Social Conecta." program
 

    Fundación José Otero - Carmela Martínez

      Data Platform "Augusta"- 1.400,00 €  

 

     Caixabank

       Data platform "Augusta" 3.000,00 € 

 

      Imprimir