AFALU

Avenida Infanta Elena , 11
27004 Lugo (LUGO)
982 263 838 - 607 843 384
afalu@afalu.org
http://www.afalu.org/
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Lugo
Recursos
Servizos
 • Entrenamento en actividades da vida diaria
 • Comedor
 • Enfermería
 • Información e apoio a familias
 • Programa de voluntariado
 • Transporte adaptado
 • Actividades de ocio e tempo libre

Equipo
 • Cuidador/a
 • Director/a
 • Educador/a Social
 • Fisioterapeuta
 • Neuropsicólogo/a
 • Terapeuta ocupacional
 • Trabajador/a social