AFAPO

Calle Curtidoira, 3
36003 Pontevedra (PONTEVEDRA)
986 84 21 41 / 986160442 (Centro de Día)
info@afapo.es
http://afapo.es/
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Pontevedra
Recursos
Servizos
 • Actividades de ocio e tempo libre
 • Comedor
 • Entrenamento en actividades da vida diaria
 • Fisioterapia a domicilio
 • Información e apoio a familias
 • Servizo de axuda a domicilio
 • Transporte adaptado

Equipo
 • Cuidador/a
 • Director/a
 • Educador/a Social
 • Fisioterapeuta
 • Logopeda
 • Monitor/a de lecer e tiempo libre
 • Terapeuta ocupacional
 • Trabajador/a social