Documentos corporativos

A Federación Alzhéimer Galicia, seguindo as súas normas estatutarias e co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas con alzhéimer e outras demencias así como das persoas coidadoras,traballa desde fai máis de 20 anos en mellorar a calidade na súa xestión e intervención. Deste modo, é unha entidade declarada de utilidade pública e inscrita nos rexistros correspondientes a súa natureza e actividade:FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia
https://fagal.org/
https://fagal.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=139