Demencia en cifras

Persoa con demencia

En Galicia hai preto de 70.500 persoas con Alzheimer ou algún outro tipo de demencia. As demencias afectan ó 12,5% das persoas maiores de 65 anos e o 31,25% das persoas que superan os 85 anos.

O alzhéimer é a primeira causa de demencia. Dende fai uns anos é considerado tema de primeira orde en cuanto a saúde se refire. De aí que sexa tan importante elaborar un modelo de actuación único para o tratamento e xestión da enfermidade.

Persoas coidadorasFAGAL | Federación Alzhéimer Galicia
https://fagal.org/
https://fagal.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=213