Atención ás asociacións

A razón de ser da Federación Alzhéimer Galicia son as asociacións membro polo que gran parte da labor que realiza FAGAL está destinada a elas.

As accións encamiñadas á atención das asociacións son as seguintes:FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia
https://fagal.org/
https://fagal.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=245