Plan estratéxico e POA

Durante o ano 2018, a Federación Alzhéimer Galicia, grazas ao financiamento da Fundación Botín, levou a cabo o deseño do seu Plan Estratéxico 2019-2022. Este Plan é o resultado dun proceso de reflexión e participación de persoal tanto directivo como técnico de todas as asociacións federadas.

Actualizouse e acordou a visión, misión, valores e obxectivos da entidade e de que forma lograranse, definindo así tres proxectos de cambio, que ocuparán o propósito estratéxico no seguinte período e sobre os que se vai a traballar estratexicamente para alcanzar un posicionamento futuro diferente:

Para todos os proxectos de cambio definíronse unhas liñas estratéxicas así como indicadores, accións, responsables e prazos co fin de asegurar que as áreas de actuación alcancen os seus posicionamentos futuros tendo en conta a presente reflexión estratéxica.FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia
https://fagal.org/
https://fagal.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=30