Contas anuais

É un documento resumen no que se mostra o balance de situación e a conta de perdas e ganancias da organización.
As contas da Federación Alzhéimer Galicia realizase de forma anual e é aprobada pola Asamblea Xeneral Ordinaria.
 


FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia
https://fagal.org/
https://fagal.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=31