Contas anuais

As contas anuais se expresan nun documento que resume o balance de situación e a conta de perdas e ganancias da organización.
As contas da Federación Alzhéimer Galicia realízanse de forma anual e son aprobadas pola Asamblea Xeneral Ordinaria.


FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia
https://fagal.org/
https://fagal.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=31