Memorias de actividades

A memoria de actividades é un documento que resume a actividade anual da Federación. A través delas podes coñecer os datos cualitativos e cuantitativos das accións levadas a cabo por nós: proxectos realizados, relatorios en congresos e xornadas, accións de difusión e sensibilización, etc...

A memoria de actividades da Federación Alzhéimer Galicia é aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria anualmente.FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia
https://fagal.org/
https://fagal.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=32