Accesibilidade

A nosa páxina web adquiriu o compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contidos a toda a cidadanía en cumprimento do disposto pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, respectando así mesmo as pautas proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative), organismo creado polo W3C (World Wide Web Consortium) para informar, investigar e fomentar o traballo en accesibilidade web.

A WAI establece tres niveis de accesibilidade: "A", dobre "A" e triple "A”. Cada un destes niveis require o cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios.

Na actualidade, a nosa páxina alcanzou o nivel dobre "A" de accesibilidade nos seus contidos. A comprobación realizouse co programa TAW (Test de Accesibilidade Web) das páxinas da web.

Logros:


FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia
https://fagal.org/
https://fagal.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=53