FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Sinais de alarma

  • Perdas de memoria que afectan ás capacidades de traballo.
  • Dificultades para realizar tarefas familiares.
  • Problemas de linguaxe.
  • Desorientación no tempo e no espazo.
  • Pobreza de xuízo.
  • Problemas de pensamento abstracto.
  • Perder cousas ou gardalas en lugares incorrectos.
  • Cambios no humor e na conduta.
  • Cambios na personalidade.
  • Perda de iniciativa.
Cando algunha destas sináis son percibidas por algunha persoa próxima é convinte acudir a profesionais da atención primaria para que poidan realizar unha valoración diagnóstica axeitada.
      Imprimir