FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Estrutura organizativa


A Asamblea Xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de FAGAL. Está integrada e constituída por todas as asociacións pertencentes á federación e é a encargada de establecer as liñas de traballo e prioridades da federación, así como de elixir e controlar o labor da xunta directiva que debe levalas a cabo.

A Xunta Directiva

A Xunta Directiva é o órgano de goberno de FAGAL con plenitude de funcións representativas, directivas e executivas.

Está composta por unha presidencia, dúas vicepresidencias, unha secretaría, unha tesourería e tantos vogais como sexa preciso.

Na actualidade está composta por sete membros:


 
César Bugallo Carrera

César Bugallo
Carrera

Presidencia

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2024

»Cargo anterior: secretario 2022-2024

» Asociación de referencia: AFAFeS

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2019

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2016

Jesús M. Villar Antelo

Jesús M.
Villar Antelo

Vicepresidencia 1ª

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2024

» Asociación de referencia: AFABER

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2001

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2001

Marcos Rodal

Marcos Rodal
Souto

Vicepresidencia 2ª

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2024

»Cargo anterior: vogal 2020-2024

» Asociación de referencia: AFASAL

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2020

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2010

 
Enrique Rojo

Enrique Rojo
Rojo

Tesorería

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2024

»Cargo anterior: vogal 2020-2024

» Asociación de referencia: AFA Chantada

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2016

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2016

Marcos Fontenla

Marcos Fontenla
González

Secretaría

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2024

» Asociación de referencia: AFAPO

» Relación coa asociación de referencia: SECRETARIO

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2021

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2017

José Amador Fernández

José Amador
Fernández Pérez

Vogal

» Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2024

»Cargo anterior: vicepresidente 2022-2024

» Asociación de referencia: AFA Viveiro

» Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

» Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2017

» Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2005

 

A Oficina Técnica

A Oficina Técnica está composta por cantos profesionais sexa preciso e encárgase da elaboración, coordinación e xestión dos programas e proxectos que se desenvolven na federación así como dos labores de xestión económica e documental.

Na actualidade está composta por catro persoas:


 
Javier Hermida

Javier Hermida
Porto

Traballador
Social

» Ano de entrada en FAGAL: 2008
» Funcións:

 ܀ Secretaría técnica
 ܀ Elaboración e coordinación de programas e proxectos
 ܀ Administración
 ܀ Elaboración de documentos
 ܀ Relacións institucionais e representación
 ܀ Coordinación coas asociacións

Carmen Souto

Carmen Souto
   Freire    

Informática
     

 

» Ano de entrada en FAGAL: 2019
» Funcións:

 ܀ Desenvolvemento de aplicacións
 ܀ Desenvolvemento web
 ܀ Sysadmin
 ܀ Soporte técnico
 

Olesya Kanevska

Olesya Kanevska
Suroven

Comunicadora
audiovisual

» Ano de entrada en FAGAL: 2022
» Funcións:

 ܀ Deseño de material gráfico e audiovisual
 ܀ Xestión de redes sociais

Víctor Fernández
 

Víctor Fdez.   
Frías

Técnico de calidade
     

» Año de entrada en FAGAL:: 2024
» Funcións:

 ܀ Deseño, implantación e mantemento dun Sist. de administración de calidade
܀ Enquisas internas e/o informes para a Xunta directiva
܀Auditorías
܀Asesoramento para as asociacións en organización e mellora da calidade

 
      Imprimir