FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Estrutura organizativa

A Asamblea Xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de FAGAL. Está integrada e constituída por todas as asociacións pertencentes á federación e é a encargada de establecer as liñas de traballo e prioridades da federación, así como de elixir e controlar o labor da xunta directiva que debe levalas a cabo.

A Xunta Directiva

A Xunta Directiva é o órgano de goberno de FAGAL con plenitude de funcións representativas, directivas e executivas.

Está composta por unha presidencia, dúas vicepresidencias, unha secretaría, unha tesourería e tantos vogais como sexa preciso.

Na actualidade está composta por sete membros.

Presidencia: Juan Carlos Rodríguez Bernárdez

 • Ano no que asumiu o cargo por primeira vez 2008

 • Asociación de referencia: AFAGA

 • Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

 • Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2005

 • Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 1998

Vicepresidencia 1ª: Mª Carmen Martínez Pulleiro

 • Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2008

 • Asociación de referencia: AFACO

 • Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTA

 • Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 1995

 • Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 1983

Vicepresidencia 2ª: Mª Isabel Gey Pérez

 • Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2008

 • Asociación de referencia: AGADEA

 • Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTA

 • Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia:

 • Ano da súa vinculación co mundo das demencias:

Secretaría: José Manuel Fontenla Redondo

 • Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2017

 • Asociación de referencia: AFAPO

 • Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTE

 • Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2009

 • Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2007

Tesourería: Fina Cancelas Pérez

 • Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2008

 • Asociación de referencia: AFAMO

 • Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTA

 • Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2004

 • Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2000

Vogalía 1: Mª Carmen Pena Ledo

 • Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2008

 • Asociación de referencia: AFALU

 • Relación coa asociación de referencia: PRESIDENTA

 • Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2002

 • Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2002

Vogalía 2: Sara Ruiz Salgado

 • Ano no que asumiu o cargo por primeira vez: 2017

 • Asociación de referencia: AFAOR

 • Relación coa asociación de referencia: VICEPRESIDENTA

 • Ano no que asumiu a responsabilidade actual na asociación de referencia: 2017

 • Ano da súa vinculación co mundo das demencias: 2007

A Oficina Técnica

A Oficina Técnica está composta por cantos profesionais sexa preciso e encárgase da elaboración, coordinación e xestión dos programas e proxectos que se desenvolven na federación así como dos labores de xestión económica e documental.

Na actualidade está composta por seis persoas:

Coordinador Oficina Técnica: Javier Hermida Porto

 • Ano de entrada en FAGAL: 2008

 • Funcións:

  • Secretaría técnica

  • Elaboración e coordinación de programas e proxectos

  • Elaboración de documentos

  • Relacións institucionais e representación

  • Coordinación coas asociacións

Trabajadora Social: Lucía Ruanova Domínguez

 • Ano de entrada en FAGAL: 2015

 • Funcións:

  • Elaboración de proxectos

  • Busca de Recursos

  • Formación ás familias e a profesionais

  • Integración laboral de persoas coidadoras

  • Integración no medio rural

Educadora Social: Tania Losada Figueroa

 • Ano de entrada en FAGAL: 2018

 • Funcións:

  • Elaboración de proxectos

  • Busca de Recursos

  • Formación ás familias e a profesionais

Administrativa: Rut Picallo Díaz

 • Ano de entrada en FAGAL: 2019

 • Funcións:

  • Tarefas administrativas

  • Contabilidade

Informática: Carmen Souto Freire

 • Año de entrada en FAGAL: 2019

 • Funciones:

  • Administración de servidor

  • Desarrollo de aplicaciones

Comunicación: Lucía Puga Ledo

 • Año de entrada en FAGAL: 2019

 • Funciones:

  • Xestión de redes sociais e páxina web

  • Comunicación externa

  • Planificación de accións  de sensibilizacón e eventos