FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Contas anuais

As contas anuais exprésanse nun documento que resume o balance de situación e a conta de perdas e ganancias da organización.
 
O proceso de rendición de contas forma parte do compromiso da Federación Alzhéimer Galicia coa transparencia informativa en coherencia cos nosos valores e bo goberno.
 
As contas da Federación Alzhéimer Galicia son auditadas por profesionais independentes, realízase de forma anual e son aprobadas pola Asemblea Xeral Ordinaria.
 
 
      Imprimir