FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Financiadores

FONTES PROPIAS

 • Cotas das entidades membro: todas as entidades membro da Federación Alzhéimer Galicia abonan unha cota anual en concepto de formar parte da entidade.
 • Campañas de captación de fondos: a Federación Alzhéimer Galicia desenvolve puntualmente actividades e campañas de captación de fondos.

FONTES PÚBLICAS

 

    Consellería de Sanidad

  Programa de información e apoio a familiares de persoas coidadoras - 64.042,00€

 

   Consellería de Política Social

 • Programa 'Xuntos nos coidados' - 20.000,00 €

 • Programa de atención dirixido a familiares de persoas con alzhéimer residentes en Galicia - 89.250,00 € 

 • Programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renta das persoas físicas-- 922.687,70€

 1. ​​Apoio e formación a cuidadores de persoas cunha demencia neurodexenerativa - 144.347,27€

 2. Atención diúrna para persoas cunha demencia neurodexenerativa - 414.727,46€

 3. Axudas técnicas para familias cunha persoa con demencia neurodexenerativa - 109.054.82€

 4. Programa de alfabetización dixital - 196.38,00€

 5. Programa de alfabetización dixital "Reconectados" - 204,48€

 6. Programa de envellecemento activo para persoas maiores - 63.412,06€

 7. Programa de prevención de deterioro cognitivo en persoas maiores - 177.975,00€

 8. Voluntariado de persoas maiores - 12.770,03€

 9. Programa Investimento -- 76.486,78

  • ​​Adquisión equipamento centro de día AGADEA - 3.944,54€

  • Adquisición vehículo adaptado AFABER - 4.985,23€

  • Investimento e adecuación centro AFAOR - 52.352,97€

  • Novas tecnoloxías no traballo AFALU - 7.343,83€

  • Servizo de transporte adaptado AFAL Ferrolterra - 7.860,21€

 

    Consellería de Cultura y Turismo

     Programa O Teu Xacobeo -- 14.000,00€

 

    Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

     Programa de Voluntariado -- 3.800,00€

 
 

 FUENTES PRIVADAS

    Fundación Barrié

 • Programa Rede Parauguas Alzhéimer 4.0. 43.247,00 € 
 • Programa Máis Social Conecta

 

    Fundación José Otero - Carmela Martínez

      Plataforma de datos "Augusta" 1.400,00 €  

 

     Caixabank

       Plataforma de datos "Augusta" - 3.000,00 €