FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Para profesionais

Desde a Federación Alzhéimer Galicia poñemos ao dispor dos e as profesionais: formación, que favoreza a reciclaxe profesional e permita mellorar a calidade do traballo que desempeñan os máis de 300 profesionais que forman parte da rede de intervención da Federación e as asociacións membro; documentos de interese, que sirvan de complemento para a ampliación do coñecemento.

Se es un ou unha profesional e interésache ampliar os teus coñecementos isto pódeche servir de axuda.

 

Formación para profesionais

A formación continuada dos e as profesionais é un obxectivo fundamental para a Federación Alzhéimer Galicia. A través das Xornadas Interdisciplinares, que teñen lugar cada ano, favorécese o intercambio de experiencias entre profesionais e o coñecemento doutros módelos de intervención en demencias a nivel internacional. Con iso promóvese a reciclaxe profesional que favorece a motivación e o benestar persoal de cada persoa traballadora o que repercute directamente na calidade da atención ofrecida.

Documentos de interese

Aquí atoparás manuais e guías de consulta relacionados con algún dos perfís profesionais dedicados á atención de persoas con demencia, que servirán para a consulta de dúbidas e para a ampliación de coñecementos acerca do alzhéimer, a intervención e tratamento.