FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Liñas de actuación

A Federación Alzhéimer Galicia centra a súa labor en tres liñas de actuación:

Atención ás asociacións, dando soporte técnico e funcionando como fio conductor da comunicación e coordinación entre as AFAs.

Incidencia social, achegando o alzhéimer e as necesidades das persoas afectadas e as súas familias á sociedade e as administracións públicas e, por último. 

Xestión do coñecemento, poñendo en marcha progamas formativos, grupos de investigacoión..., creando manuais e documentos que servan de guía para profesionais do ámbito das demencias.

      Imprimir