FAGAL | Federación Alzhéimer Galicia

Noticias 

Novas medidas de normalización para centros de atención diúrna y residencial para persoas que teñan completada a pauta de vacinación

As medidas entran en vigor a partir do sábado 19 de xuño

18/06/2021 | Santiago de Compostela

A Consellería de Sanidade e a Consellería de Política Social aproban medidas específicas para centros residenciais e de atención diúrna de maiores e persoas con discapacidade en relación a réxime de visitas e entradas e saídas no contexto da COVID-19

Estas medidas están dirixidas a normalizar a situación de cara ao retorno a cotiandade previa á pandemia, e aplícanse excusivamente ás persoas que teñen completada a pauta de vacinación.

No caso de centros de atención diúrna:

  • Desaparecen os grupos burbulla
  • As persoas usuarias que none estean coa pauta completa de vacinación deberán maneter as medidas hixiénico – sanitarias.
  • Normalizar o acceso aos centros das persoas usuarias e traballadoras, suprimindo as obrigas de desinfección, rexistro de temperatura, etc..
  • Normalizar o servizo de transporte aos centros

 

Arquivada en: