Memorias de actividades

As memorias de actividades son documentos que resumen a actividade anual da Federación a través delas podes coñecer os datos cualitativos e cuantitativos das accións levadas a cabo por nós: proxectos realizados, relatorios en congresos e xornadas, accións de difusión e sensibilización, etc...

A memoria de actividades da Federación Alzhéimer Galicia é aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria anualmente.